Badanie realizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badania realizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim.

Raport_Analiza sprawozdan-ostat

Konferencja Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych

logo-LIPL2

W dniu 27 maja 2015 r. w godz. 12.00 – 15.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie przy ul. Zamojskiej 47, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”.

W trakcie Konferencji prezentowane były działania realizowane w ramach projektu – począwszy od założeń projektu przez działalność Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych – pierwszej w Polsce instytucji parasolowej wspierającej Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Organizacje Pozarządowe z województwa lubelskiego, po i przede wszystkim powstałe w ramach ogłoszonego konkursu pt.: Współpraca się Opłaca” – inicjatywy międzysektorowe jako dobre przykłady we współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Jednocześnie w trakcie Konferencji prezentowane także były wyniki badania: diagnoza aktywności lokalnej w województwie lubelskim oraz dystrybuowana była „Mapa aktywności lokalnej w województwie lubelskim”.

 

IMG_0009    IMG_0015

IMG_0022    IMG_0026

IMG_0027      IMG_0032

IMG_0039     IMG_0048

IMG_0056    IMG_0062

IMG_0063     IMG_0046

IMG_0016

 

Wizyta studyjna

logo-LIPL2

W dniach 23 – 24 kwietnia 2015 r. w ramach projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” dla przedstawicieli władz samorządowych z województwa lubelskiego oraz prezesów lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, pomocy społecznej, kultury i przedsiębiorczości w wybranych do realizacji w konkursie pt.: „Współpraca się Opłaca” najciekawszych inicjatywy międzysektorowych w województwie lubelskim została zrealizowana wizyta studyjna, gdzie uczestnicy odwiedzili:

- Urząd Miasta w Łodzi,

(spotkanie z Panem Łukaszem Prykowskim – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Panem Łukaszem Waszakiem – Prezesem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS),

- Świetlicę Środowiskową w Tarnowskiej Woli, gm. Lubochnia, woj. łódzkie

(spotkanie z Panem Tadeuszem Józwikiem – Wójtem Gminy Lubochnia, Panią Joanną Seligą – Opiekunką Pracowni – Liderką Grupy Inicjatywnej Świetlicy Środowiskowej w Tarnowskiej Woli oraz Panem Bronisławem Helmanem – Prezesem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”),

Wizyta Studyjna z Lubelszczyzny

- Ośrodek Rehabilitacji dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim,

- Groty Nadgórzyckie w Tomaszowie Mazowieckim,

(Spotkanie m.in. z Panem Jakubem Olczykiem – p.o. Kierownika Biura Partnerstwa i Rozwoju Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Panią Anną Przybyłkowicz z Biura Partnerstwa i Rozwoju Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego)

Wizyta samorządowców z lubelskiego

Celem wizyty studyjnej w Łodzi, Tarnowskiej Woli i Tomaszowie Mazowieckim było przede wszystkim poznanie przez uczestników wyjazdu praktycznych doświadczeń z odwiedzanych instytucji, organizacji z województwa łódzkiego, które zrealizowały/realizują podobne przedsięwzięcia jeśli chodzi o charakter i zakres realizowanych inicjatyw międzysektorowych, które także moga stać się inspiracją do wdrażania kolejnych inicjatyw lokalnych oraz pozwolą wesprzeć proces wdrażania wyłonionych w konkursie w ramach realizowanego projektu pt.” Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” u poszczególnych inicjatorów.

 

IMG_0628   IMG_0629a

IMG_0629B  IMG_0629C

IMG_0653B (2)  IMG_0658A (1)

IMG_0658B (1)  IMG_0658B (3.1)

IMG_0658B (6)  IMG_0658B (11)

IMG_0689 (1)  IMG_0886

IMG_0900 (4)  IMG_0901 (2)

IMG_0901 (7)   IMG_0901 (13)

IMG_0901 (21)   IMG_0901 (18)

IMG_1027

Spotkanie pt.: „Wzmocnienie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego z branży turystycznej”

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych uprzejmie informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015 r. /środa/ w siedzibie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych mieszczącego się w Lublinie przy ul. Niecałej 5 /budynek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej/ odbyło się spotkanie pt.: „Wzmocnienie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego z branży turystycznej”.

Celem spotkania było przede wszystkim przekazanie uczestnikom spotkania informacji związanych z wzmocnieniem i rozwojem współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego z branży turystycznej oraz wypracowanie w ramach rozmów, dyskusji – wniosków na temat dalszego rozwoju i upowszechniania Lubelszczyzny na turystycznej mapie Polski i świata.

Główne tematy spotkania dotyczyły:

1 – Korzyści współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w efektownym wykorzystywaniu potencjału turystycznego danego regionu,

2- Roli organizacji pozarządowych jako jednej z dziedzin rozwijania się współpracy międzysektorowej,

3- Przykładów dobrych praktyk dotyczących wzmacniania współpracy międzysektorowej w branży turystycznej – laureatów konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” w ramach projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”,

4- Nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 jako szansy na rozwój turystyki w województwie lubelskim,

5- Partnerskiej współpracy  jako przykładów do nawiązania i rozwoju współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych z różnych części województwa lubelskiego posiadających bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie w realizacji partnerskich przedsięwzięć.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu… i zgodnie z hasłem przewodników turystycznych…

DO ZOBACZENIA NA SZKLAKU…

na szlaku turystycznych atrakcji poszczególnych regionów województwa lubelskiego…

9. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu

logo-LIPL2

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu serdecznie zaprasza w dniach 12 – 14 maja 2015 r. na 9. Międzynarodową Konferencję Fundraisingu – będącą źródłem wiedzy o niezależności finansowej NGO.

9. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu to spotkanie integrująca fundraiserów i entuzjastów fundraisingu z całej Polski i zagranicy, dające wiedzę i doświadczenie oraz możliwości międzynarodowego networkingu.

W tym roku w centrum stawiamy Darczyńcę – główną postać, z którą jako fundraiserzy na co dzień się spotykamy i współpracujemy, aby realizować misję naszych organizacji. ”Obudźmy potęgę darczyńców” – to temat wiodący wokół którego powstało szereg wykładów, warsztatów i paneli na czas 3 dniowych wspólnych konferencyjnych spotkań.

Goście specjalni 9. MKF to Kay Sprinkel Grace (USA), Shai Ben Mordechai (Israel) oraz Eelko Keij (Holandia). Wśród polskich prelegentów usłyszymy Jerzego Mikę, Roberta Kawałko, Joannę Heidtman, Marcina Supranowicz i wielu innych.

9. MKF odbędzie się w Warszawie w JM HOTEL **** WARSAW CENTER z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 45.

Zaproszenie na 9. Międzynarodową Konferencję Fundraisingu

więcej informacji na stronie: KONFERENCJA

9MKF_logo

 

„Rzemiosło artystyczne w pracy przewodnika turystycznego – TKANINY”

logo-LIPL2

W dniu 20 marca 2015 r. w siedzibie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych mieszczącego się w Lublinie przy ul. Niecałej 5 /budynek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej/ z inicjatywy Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” odbyło się spotkanie – wykład p. Joanny Kozak – Palak pt.: „Rzemiosło artystyczne w pracy przewodnika turystycznego – tkaniny”.

W trakcie spotkania – wykładu p. Joanna Kozak – Palak w sposób bardzo szczegółowy przekazała zagadnienia dotyczące tkanin od najdawniejszych czasów do XVIII w, uczestnicy zaś mieli możliwość poznania nie tylko podstawowego słownictwa, materiałów z których je wytwarzano jak również metody ich produkcji.

 

Slajd1

Slajd5

Slajd6

                  11071498_1065003580179961_8442259476531874314_n[1]

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WL w 2015 r.

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Lubelskiego, na posiedzeniu w dniu 17 marca br., przyjął Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W tym roku Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zorganizują łącznie 15 unijnych konkursów.

Dostępne w nich środki to niemal 832 mln zł.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy lokalne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert  Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

W 2015 r. temat konkursu Więcej kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn może być realizowany poprzez m.in. kampanie, spotkania, szkolenia, treningi i tym podobne działania. Realizowane działania mają przyczyniać się do przełamywania stereotypów dotyczących roli kobiety na rynku pracy. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane „Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.”, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Oferty można składać do 7 kwietnia 2015 r. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później, niż do 15 maja 2015 r.

Oferty należy składać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.”

Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000,00 zł. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje, nie może przekroczyć 30 tys. zł – w przypadku jednej organizacji, zaś dla kilku organizacji składających ofertę wspólną nie może być wyższa niż 60 tys. zł. Dotacja nie może przekroczyć 80 % kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZASADY OTWARTEGO KONKURSU OFERT – KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 R.

 

ZAPROSZENIE na spotkanie w dniu 20.03.2015 r. – „Rzemiosło artystyczne w pracy przewodnika turystycznego”

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych w imieniu Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” serdecznie zaprasza w dniu 20 marca 2015 r. /piątek/ od godz. 17:30 do siedziby Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych mieszczącego się w Lublinie przy ul. Niecałej 5 /budynek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej/ na wykład p. Joanny Kozak pt.: „Rzemiosło artystyczne w pracy przewodnika turystycznego”.

Prelekcja dotyczyć będzie tkanin.

Celem wykładu jest zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami  związanymi z dawnymi tkaninami. Będziemy mieli okazje poznać podstawowe  słownictwo, materiały, z których wytwarzano tkaniny, w okresie od  najdawniejszych czasów do XVIII w. oraz metody ich produkcji.  Pragniemy tym samym przekazać narzędzie pracy, które będzie służyć nie tylko na  terenie placówek muzealnych naszego miasta, ale wszędzie tam gdzie  zaprowadzi nas szlak.

Wykład poprowadzi p. Joanna Kozak – absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz doświadczona przewodniczka  turystyczna.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY !!!

Tkaniny

 

Więcej informacji nt. Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE”

 

Zaproszenie do zapoznania się z działalnością Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza”

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do zapoznania się z działalnością Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza” – laureata konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” – pt.: „Fantastyczne Spotkania w Narnii”

fabularne1

Informacja o Lubelskim Stowarzyszeniu Fantastyki „Cytadela Syriusza” – KONTAKT