Zaproszenie do zapoznania się z działalnością i ofertą wsparcia Lokalnej Grypy Działania „Zapiecek”

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do zapoznania się z działalnością i ofertą wsparcia Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” – laureata konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” pt.: „Mobilny Inkubator Animacji Społecznej”.

DSCF1401

Informacja o Lokalnej Grupie Działania „Zapiecek”- KONTAKT

Zaproszenie do zapoznania się z działalnością i ofertą wsparcia Fundacji Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do zapoznania się z działalnością i ofertą wsparcia Fundacji Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości – laureata konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” pt.: „Młodzi Przedsiębiorcy”.

DSC_1102

Informacja o Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości – KONTAKT

Zaproszenie do zapoznania się z działalnością i ofertą wsparcia Krasnostawskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do zapoznania się z działalnością i ofertą wsparcia Krasnostawskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych – laureata konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” pt.: „Sieć Integracji w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka”.

Informacja o Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – KONTAKT

Zaproszenie do udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Gminy Ryki

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do udziału w imprezach o charakterze promocyjno – turystycznym organizowanych przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Gminy Ryki – laureata konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” – pt.: „Opracowanie przewodnika po szlakach rowerowych Gminy Ryki i atrakcjach sąsiednich gmin oraz oznakowania łączników ścieżek rowerowych w Gminie Ryki”.

2014-06-28 15.48.23

Kontakt do Stowarzyszenia Integracji Społecznej Gminy Ryki  - O NAS , INFORMACJA  oraz KONTAKT

Zaproszenie do udziału w imprezach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do udziału w imprezach o charakterze promocyjno – turystycznym organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” – laureata konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” – pt.” Zagospodarowanie zespołu dworsko – parkowego w Kośminie na cele kulturalne i turystyczne”.

ipp

Lista imprez organizowanych przez LGD „Zielony Pierścień” –  IMPREZY

Kontakt do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” – KONTAKT

Zaproszenie na spotkanie dotyczące możliwości ubiegania się o Mikrodotację FIO

 

logo-LIPL2

Jeśli działasz w młodej organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej z Lublina i chcesz się dowiedzieć jak zdobyć 5000 zł – zapraszamy na spotkanie informacyjne we czwartek 12 lutego o godz. 10:00 do Domu Kultury „Narnia” w Lublinie przy ul. Lwowskiej 12.

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są także pod adresem: https://www.facebook.com/events/884145638294832/

W okresie od 1 do 28 lutego 2015 r. można aplikować o środki na wsparcie inicjatyw lokalnych w ramach projektu „Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie”, którego operatorem jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Pojedynczy grant będzie wynosił od 2000 zł do 5000 zł, a projekty można realizować w okresie od 01 maja do 30 września 2015 r. (okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż 30 dni i dłużej niż 4 m-ce). W tym roku rozdysponowana zostanie kwota 476.200 zł.

O dotacje mogą ubiegać się:

organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz ich przychód za ostatnie 12 miesięcy nie przekroczył 25 tys. zł

grupy nieformalne złożone z min. 3 osób (samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej użyczającej osobowości prawnej - bez ograniczeń co do daty rejestracji)

W ramach projektu zapewniamy Państwu wsparcie Lokalnych Animatorów, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania oraz pomogą Państwu przygotować wniosek w formularzu online.

W Lublinie Lokalnym Animatorem jest:

Darek Figura

d.figura@teatrikon.pl

609323042

W wyznaczonych terminach będzie on pełnił dyżury, w ramach których mogą Państwo skorzystać z indywidualnego doradztwa:

16 lutego w godz. od 16:00 do 20:00, DK Narnia, ul. Lwowska 12

18 lutego w godz. od 16:00 do 20:00, DK Narnia, ul. Lwowska 12

24 lutego w godz. od 10:00 do 14:00, DK Narnia, ul. Lwowska 12

25 lutego w godz. od 16:00 do 20:00, DK Narnia, ul. Lwowska 12

Jeżeli nie mają państwo dostępu do Internetu zapraszamy do „Narnii”, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 20:00 będą mogli Państwo wypełnić formularz online (prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne pod numerem 609323042).

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem instruującym jak prawidłowo wypełnić wniosek - http://youtu.be/HTcJxDSUA-4 – oraz spotem prezentującym założenia programu mikrodotacji: http://youtu.be/kmZtNLx703A

Więcej informacji na www.lubelskielokalnie.lbl.pl, www.flzb.lbl.pl oraz www.facebook.com/fiolubelskielokalnie.

FIO

regulamin FIO 2015

Karta zgłoszeniowa na szkolenie dla beneficjentów

Jak wypełnić wniosek na konkurs grantowy FIO 2015

Lubelskie Lokalne Mikrodotacje

 

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW 2014-2020)

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych w imieniu Lubelskiej Fundacji Rozwoju zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą  o udzielenie poparcia Kandydatom Lubelskiej Fundacji Rozwoju  w tym Panu prof. zw. dr hab. Andrzejowi Kidybie – Prezesowi Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ubiegającym się o mandat do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW 2014-2020).

List prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby – Prezesa Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Karta_do_glosowania_PO_PW

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można  wypełnić komputerowo lub odręcznie. Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej: glosowanie.popw@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 5 lutego 2015 r.

Dziękujemy Państwu za oddane głosy.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ pt.: „Adaptacyjność przedsiębiorstw. Optymalizacja działalności gospodarczej” – 18.02.2015 r.

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych w imieniu Pracodawcy Lubelszczyzny „LEWIATAN” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Adaptacyjność przedsiębiorstw. Optymalizacja działalności gospodarczej” w ramach projektu „Dobre kadry szansą na innowacje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 r. w Lublinie w Hotelu Ilan, ul. Lubartowska 85, o godz. 11.00.

Konferencja poświęcona jest właścicielom, kadrze zarządzającej oraz pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na obszarze województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem konferencji jest ukazanie możliwości w zakresie usprawnienia (optymalizacji) działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Właściwa organizacja firmy oraz skuteczne poruszane się w gąszczu regulacji prawnych są dzisiaj czynnikami warunkującymi sukces firmy. Dlatego optymalizacja gospodarcza zostanie przedstawiona w trzech obszarach: organizacyjnym, finansowo-podatkowym i prawnym. Skutecznie przeprowadzona optymalizacja w wymienionych obszarach sprzyja redukcji kosztów prowadzonego biznesu, a tym samym przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i adaptacyjności firm.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najważniejsze mechanizmy, których zastosowanie pozwoli uczestnikom konferencji:

- wzmocnić swoją pozycję na rynku,

- zidentyfikować zagrożenia mające swoje źródło w systemie prawnym czy podatkowym, których istnienia nie zawsze jesteśmy świadomi, prowadząc działalność gospodarczą.

Prelekcje wygłoszą uznani praktycy, specjaliści w dziedzinie podatków, prawa gospodarczego i zarządzania organizacją, na co dzień zajmujący się problematyką wdrażania procesów optymalizacyjnych w przedsiębiorstwach:

Pan Sławomir Bartnik – Radca Prawny, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, właściciel KPNB Kancelaria Radców Prawnych Bartnik i Wspólnicy S.C;

Pani Iwona Pręciuk – Prezes Zarządu Grupy ECK EUREKA.  W biznesie od 18 lat, w tym w branży szkoleniowo – doradczej od 14 lat. Posiada            doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach rozwoju biznesu i transferu innowacji. Jako konsultant, coach i trener specjalizuje się w następujących zagadnieniach: procesy planowania strategicznego, rozwój organizacji, przywództwo, kreowanie i rozwój liderów;

Pani Maria Uchman – Prezes Zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe, wysokiej klasy specjalistka w dziedzinie doradztwa podatkowego, procesów restrukturyzacyjnych, optymalizacji podatkowej oraz cen transferowych.

Zgłoszenia, na załączonym formularzu, prosimy kierować na adres e-mail (skan formularza): dobrekadry@prywatni.lublin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, ul. 1-go Maja 25, 20-410 Lublin.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu: Dobre Kadry oraz kontaktu pod nr tel. (81) 532 43 33.

ZAPRASZAMY !!!

Konferencja_DK

Formularz_konferencja_DK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI DORADCZE

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do składania oferty cenowej na usługi doradcze opracowania biznes planu przedsięwzięcia dotyczącego uruchomienia i prowadzenia kempingu wraz z przystanią kajakową przy zespole dworsko-parkowym w Kośminie.

Usługi realizowane są w ramach projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-F98/13-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Lubelską Fundacją Rozwoju.

Zaproszenie do złożenia oferty

załączniki

ZAPROSZENIE na spotkanie w dniu 29.01.2015 r. – pt.: „Szlak I Wojny Światowej w Polsce Południowo-wschodniej jako produkt turystyczny”

logo-LIPL2

 

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych w imieniu Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” serdecznie zaprasza w dniu 29 stycznia 2015r. /czwartek/ od godz. 17:30 do siedziby Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych mieszczącego się w Lublinie przy ul. Niecałej 5 /budynek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej/ na wykład Pani Anny Śliwy pt.: „Szlak I Wojny Światowej w Polsce Południowo-wschodniej jako produkt turystyczny”.

100 lat temu przez Europę przetaczały się fronty Wielkiej Wojny, nazwanej potem przez historyków I Wojną Światową. Choć zmieniła losy Europy, zburzyła stare imperia, stworzyła nowe państwa to przyćmiona została z czasem przez okrucieństwo swej następczyni. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że choć Polska nie istniała wtedy na mapach świata to na terenie naszego kraju rozgrywały się wydarzenia, które miały znaczący, a w niektórych momentach nawet decydujący wpływ na jej przebieg i ostateczny rezultat. O tych właśnie miejscach ma przypominać Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, który od kilku lat tworzony jest w południowo – wschodniej Polsce. Na jego trasie znalazły się pola bitew, twierdze i cmentarze wojenne, będące nierzadko prawdziwymi dziełami sztuki.

Wykład poprowadzi Pani Anna Śliwa – absolwentka Wydziału Politologii UMCS, pilot wycieczek i przede wszystkim przewodnik górski z wieloletnim stażem oraz egzaminator.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY !!!

DSCN0309

www.pogranicze.net