Wizyta studyjna

logo-LIPL2

W dniach 23 – 24 kwietnia 2015 r. w ramach projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” dla przedstawicieli władz samorządowych z województwa lubelskiego oraz prezesów lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, pomocy społecznej, kultury i przedsiębiorczości w wybranych do realizacji w konkursie pt.: „Współpraca się Opłaca” najciekawszych inicjatywy międzysektorowych w województwie lubelskim została zrealizowana wizyta studyjna, gdzie uczestnicy odwiedzili:

- Urząd Miasta w Łodzi,

(spotkanie z Panem Łukaszem Prykowskim – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Panem Łukaszem Waszakiem – Prezesem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS),

- Świetlicę Środowiskową w Tarnowskiej Woli, gm. Lubochnia, woj. łódzkie

(spotkanie z Panem Tadeuszem Józwikiem – Wójtem Gminy Lubochnia, Panią Joanną Seligą – Opiekunką Pracowni – Liderką Grupy Inicjatywnej Świetlicy Środowiskowej w Tarnowskiej Woli oraz Panem Bronisławem Helmanem – Prezesem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”),

Wizyta Studyjna z Lubelszczyzny

- Ośrodek Rehabilitacji dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim,

- Groty Nadgórzyckie w Tomaszowie Mazowieckim,

(Spotkanie m.in. z Panem Jakubem Olczykiem – p.o. Kierownika Biura Partnerstwa i Rozwoju Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Panią Anną Przybyłkowicz z Biura Partnerstwa i Rozwoju Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego)

Wizyta samorządowców z lubelskiego

Celem wizyty studyjnej w Łodzi, Tarnowskiej Woli i Tomaszowie Mazowieckim było przede wszystkim poznanie przez uczestników wyjazdu praktycznych doświadczeń z odwiedzanych instytucji, organizacji z województwa łódzkiego, które zrealizowały/realizują podobne przedsięwzięcia jeśli chodzi o charakter i zakres realizowanych inicjatyw międzysektorowych, które także moga stać się inspiracją do wdrażania kolejnych inicjatyw lokalnych oraz pozwolą wesprzeć proces wdrażania wyłonionych w konkursie w ramach realizowanego projektu pt.” Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” u poszczególnych inicjatorów.

 

IMG_0628   IMG_0629a

IMG_0629B  IMG_0629C

IMG_0653B (2)  IMG_0658A (1)

IMG_0658B (1)  IMG_0658B (3.1)

IMG_0658B (6)  IMG_0658B (11)

IMG_0689 (1)  IMG_0886

IMG_0900 (4)  IMG_0901 (2)

IMG_0901 (7)   IMG_0901 (13)

IMG_0901 (21)   IMG_0901 (18)

IMG_1027