Konferencja Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych

logo-LIPL2

W dniu 27 maja 2015 r. w godz. 12.00 – 15.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie przy ul. Zamojskiej 47, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”.

W trakcie Konferencji prezentowane były działania realizowane w ramach projektu – począwszy od założeń projektu przez działalność Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych – pierwszej w Polsce instytucji parasolowej wspierającej Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Organizacje Pozarządowe z województwa lubelskiego, po i przede wszystkim powstałe w ramach ogłoszonego konkursu pt.: Współpraca się Opłaca” – inicjatywy międzysektorowe jako dobre przykłady we współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Jednocześnie w trakcie Konferencji prezentowane także były wyniki badania: diagnoza aktywności lokalnej w województwie lubelskim oraz dystrybuowana była „Mapa aktywności lokalnej w województwie lubelskim”.

 

IMG_0009    IMG_0015

IMG_0022    IMG_0026

IMG_0027      IMG_0032

IMG_0039     IMG_0048

IMG_0056    IMG_0062

IMG_0063     IMG_0046

IMG_0016