Badanie realizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badania realizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim.

Raport_Analiza sprawozdan-ostat