Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert  Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

W 2015 r. temat konkursu Więcej kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn może być realizowany poprzez m.in. kampanie, spotkania, szkolenia, treningi i tym podobne działania. Realizowane działania mają przyczyniać się do przełamywania stereotypów dotyczących roli kobiety na rynku pracy. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane „Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.”, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Oferty można składać do 7 kwietnia 2015 r. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później, niż do 15 maja 2015 r.

Oferty należy składać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.”

Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000,00 zł. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje, nie może przekroczyć 30 tys. zł – w przypadku jednej organizacji, zaś dla kilku organizacji składających ofertę wspólną nie może być wyższa niż 60 tys. zł. Dotacja nie może przekroczyć 80 % kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZASADY OTWARTEGO KONKURSU OFERT – KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 R.