Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WL w 2015 r.

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Lubelskiego, na posiedzeniu w dniu 17 marca br., przyjął Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W tym roku Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zorganizują łącznie 15 unijnych konkursów.

Dostępne w nich środki to niemal 832 mln zł.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy lokalne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW