Oferta LIPL

logos

ZAPRASZAJĄ DO SKORZYSTANIA Z USŁUG

Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM

1. JESTNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ z województwa lubelskiego

TA OFERTA JEST PRZYGOTOWANA SPECJALNIE DLA CIEBIE !!!

OFERUJEMY m.in.

  • usługi informacyjno – doradcze dotyczące nawiązywania współpracy międzysektorowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego,

 

  • umożliwienie bezpłatnego udostępnienia zainteresowanym organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego skorzystania z Sali Konferencyjnej i biura Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych na organizację m.in. informacyjnych spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych itp.,

 

  • umożliwienie zainteresowanym organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom znalezienia konkretnego partnera do nawiązania współpracy,

 

  •  przesyłanie zainteresowanym organizacjom pozarządowym instytucjom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom/instytucjom aktualnej informacji o prowadzonych działaniach przez Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych,

 

  •  przesyłanie zainteresowanym organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom/instytucjom aktualnej informacji o prowadzonych działaniach instytucji/podmiotów współpracujących z Lubelskim Inkubatorem Partnerstw Lokalnych,

 

  •  upowszechnienie prowadzonej działalności przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe poprzez zamieszanie otrzymywanych od instytucji/podmiotów informacji promujących ich funkcjonowanie na stronie internetowej www.portalinicjatyw.pl.
Kontakt:
LUBELSKI INKUBATOR PARTERSTW LOKALNYCH
UL. NIECAŁA 5 LOK 5
20-080 LUBLIN
TEL. 607 810 778
logo-LIPL