Konkurs inicjatyw

 Lubelska Fundacja Rozwoju, Miejski Urząd Pracy w Lublinie i Stowarzyszenie W STRONĘ CZŁOWIEKA

jako Partnerzy realizujący projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”  ogłaszają niniejszym

Konkurs

„WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA. KONKURS NA NAJLEPSZE INICJATYWY MIĘDZYSEKTOROWE
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

Cel Konkursu:

wyłonienie i wsparcie w ramach środków dostępnych w budżecie projektu  „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”  6 planowanych do realizacji bądź realizowanych inicjatyw międzysektorowych tj. przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji z udziałem jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nakierowanych na zrealizowanie takich działań jak: organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, wydanie publikacji, zorganizowanie akcji promocyjnej, realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego lub innych działań z zakresu działalności pożytku publicznego.

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie:

Do zgłoszenia inicjatyw międzysektorowych są uprawnione:

-          organizacje pozarządowe w tym związki i porozumienia organizacji pozarządowych działające na terenie woj. lubelskiego,

-          jednostki samorządu terytorialnego.

Nagrody w konkursie:

Nagrodą dla każdej z 6 wybranych w Konkursie inicjatyw międzysektorowych będzie pakiet świadczeń i sfinansowanych usług jakie otrzymają organizacje/instytucje zaangażowane w realizację nagrodzonej inicjatywy, który  obejmuje:

-          sfinansowanie przez okres średnio 6 miesięcy kosztów zatrudnienia „Lidera Lokalnego” – osoby zaangażowanej do realizacji zadań w ramach wybranej inicjatywy,

-          sfinansowanie opracowania planu realizacji inicjatywy międzysektorowej (biznes planu przedsięwzięcia),

-          sfinansowanie pracy doradców/ekspertów – pakiet (średnio 40 godzin) usług do wykorzystania przez organizacje zaangażowane w realizację wybranej inicjatywy,

-          pokrycie kosztów udziału  przedstawiciela/przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inicjatywy w zorganizowanej przez Organizatora Konkursu wizycie studyjnej,

-          możliwość posługiwania się tytułem Laureata konkursu,

-          promocja inicjatywy i organizacji zaangażowanych w jej realizację przez instytucje realizujące projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” – Organizatora Konkursu,

-          wszechstronne wsparcie wybranej inicjatywy ze strony personelu projektu w okresie do 31.05.2015 roku.

REGULAMIN

OGŁOSZENIE KONKURSU..

Wyniki Konkursu

obraz-1398  obraz-1400  obraz-1433  obraz-1437 obraz-1444  obraz-1449 obraz-1450 obraz-1451 obraz-1462 obraz-1455 obraz-1456 obraz-1480 obraz-1464  obraz-1466    obraz-1461 obraz-1467 obraz-1468 obraz-1469 obraz-1470  obraz-1472 obraz-1473 obraz-1476 obraz-1477  obraz-1480 obraz-1482 obraz-1484 obraz-1486   obraz-1489 obraz-1491 obraz-1492 obraz-1493 obraz-1494 obraz-1496 obraz-1496 obraz-1498 Obraz 1499 Obraz 1500 obraz-1501 obraz-1502 obraz-1503 obraz-1504