Rola kobiet w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych

W dniu 16 listopada 2012 r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się konferencja pt. „Rola kobiet w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych” zorganizowana przez Lubelską Fundację Rozwoju przy współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”. Na wstępie Dorota Sawa – Niećko – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz Miasta Krasnystaw, Starosta Krasnostawski, wykładowcy i paneliści konferencji, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kobiet „Kraska”, przedstawicielki firm oferujących usługi dla Pań (tj: Mary Key Cosmetics, Pracownia Piękna, Bella fitness i SPA), Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i organizacji całego powiatu krasnostawskiego.

W ramach konferencji zostały omówione dwa panele. Pierwszy z nich dotyczył roli kobiet w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych oraz roli organizacji pozarządowych w zmianie pozycji kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. W pierwszym panelu uczestniczyła: Urszula Bancerz – Przewodnicząca Rady Miasta Łukowa i Prezes Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie, Iwona Przewor – prawnik i Prezes Stowarzyszenia Bona Fides w Lublinie oraz Izabella Antosiewicz – Dyrektor Sprzedaży Mary Kay Cosmetics i Radna warszawskiej Dzielnicy Wesoła. Panie dzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania kobiet w NGO oraz zmiany pozycji kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. Drugi panel poświęcony był przemocy domowej – głos zabrali: o. Tomasz Dostatni, Elżbieta Kifner – psychiatra, specjalista terapii uzależnień, Irena Franaszek – psycholog i psychoterapeuta, działacz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zbigniew Rybczyński – zawodowy kurator rodzinny.

Zwrócono uwagę na pomoc instytucji oraz organizacji pozarządowych w przypadku przemocy domowej, która nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą rodziny.

Podczas spotkania Pani Małgorzata Targońska z Lubelskiej Fundacji Rozwoju dokonała prezentacji projektu pt. „Więcej i lepiej” – wsparcie NGO w województwie lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.W trakcie tegorocznej konferencji „Rola kobiet w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych” ogłoszono wyniki konkursu „Liderka roku 2012 Powiatu Krasnostawskiego” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”. W konkursie mogły wziąć udział mieszkanki gmin Powiatu Krasnostawskiego, które popularyzują postawy liderskie wśród mieszkańców terenów wiejskich. Tytuł Liderki Roku 2012 Powiatu Krasnostawskiego został przyznany Pani Feliksie Gorzkowskiej z Fajsławic.