Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne

W dniu 20 maja 2011 r. w Kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie Miejski Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin zainicjował powstanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego.
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz osób utożsamiających się z misją i celami Deklaracji Współpracy z terenu miasta Lublin i województwa lubelskiego.

Deklaracje współpracy podpisało 49 Partnerów, kolejni zainteresowani już składają akces przystąpienia do współpracy. Ma ona charakter otwarty i może do niej przystąpić każdy zainteresowany podmiot, który spełnia wymogi określone w przyjętym przez Partnerstwo Modelu współpracy międzysektorowej LPPS.

W celu przystąpienia do Parnterstwa należy wypełnić Deklarację przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego i przesłać ją lub złożyć osobiście w MUP w Lublinie, które prowadzi Centrum koordynacyjne LPPS: ul. Niecała 14, 20-080 Lublin z dopiskiem: Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne.

Działaniami Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego z ramienia MUP w Lublinie koordynuje Pani Monika Różycka-Górska- Kierownik Referatu Kancelarii/Rzecznik prasowy:

e-mail: monika.rozycka-gorska@mup.lublin.pl , tel. 81 466 52 66, fax 81 466 52 01

e-mail LPPS: lppslublin@wp.pl

Partnerów LPPS zachęcamy do korzystania z platformy internetowej: www.lpps-system.pl stworzonej w ramach projektu pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno- Społecznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej celem jest usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy Partnerami.

Z działaniami podejmowanymi w ramach ww. projektu można zapoznać się na stronie projektu: www.lpps.pl.