„MOBILNY INKUBATOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ”

 OPIS REALIZOWANEJ INICJATYWY

Głównym celem realizacji międzysektorowej inicjatywy pt.: „Mobilny Inkubator Animacji Społecznej” jest animacja społeczna osób starszych zamieszkujących tereny gminy Radzyń Podlaski.

Główne zadania realizowanej inicjatywy odnoszą się przede wszystkim do:

-  przeprowadzenia co najmniej 120 spotkań animacyjnych, w efekcie których co najmniej 35 osób starszych zamieszkujących gminę Radzyń Podlaski wzmocni swój potencjał oraz nastąpi trwałe włączenie ich w działania na rzecz lokalnych społeczności,

- zatrudnienia mobilnego animatora, który dla starszych mieszkańców gminy Radzyń Podlaski będzie prowadził cykliczne spotkania
w lokalnych świetlicach wiejskich.

 

REALIZACJA INICJATYWY

Na terenie gminy Radzyń Podlaski mają miejsce cykliczne warsztaty dla mieszkańców w miejscowościach: Branica Radzyńska, Ustrzesz, Białka, Biała, Bedlno.

Każde spotkanie poświęcone jest innej technice rękodzielniczej.

Do tej pory uczestnicy

 

Do tej pory odbyły się zajęcia poświęcone:

- kompozycji kwiatowym i dekoracjom na groby bliskich przy użyciu gałęzi różnych iglaków, kory drzew, liści, szyszek, jarzębiny,

- dekoracji ze skórek, gałązek, piórek na konstrukcji ramkowej lub z użyciem szklanych naczyń,

- malowania na szkle,

- udzielania pierwszej pomocy,

- prostym zabiegom pielęgnującym ciało wykonywane sposobem domowym,

- domowym wypiekom,

- dekoracjom bożonarodzeniowym i wielkanocnym,

- naszym przodkom

Warsztaty odbywają się w ramach „Mobilnego Inkubatora Animacji Społecznej”, którego partnerami są: Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, Gmina Radzyń Podlaski, Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie, Koło Regionalne w Białej.

Zajęcia prowadzi Anna Domańska – Lider Lokalny.

Projekt „Mobilny Inkubator Animacji Społecznej” realizowany jest w ramach konkursu na najciekawsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim pt. „Współpraca się opłaca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”.

DSCF1414 DSCF1425

DSCF1587 DSCF1603 DSCF1390 DSCF1452 (1) DSCF1547 DSCF1440Bedlno DSCF1608 DSCF1420

DSCF1401

DSCF1405

DSCF1441

DSCF1424

DSCF1432

DSCF1434