„ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W KOŚMINIE NA CELE KULTURALNE I TURYSTYCZNE”

Głównymi inicjatorami i partnerami w realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie zespołu dworsko-parkowego w Kośminie na cele kulturalne i turystyczne” są: Gmina Żyrzyn i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”.

Ta lokalna inicjatywa polega na podjęciu w latach 2013 – 2015 szeregu działań o charakterze inwestycyjnym, które przystosują zabytkowy dworek Kossaków nad Wieprzem wraz z posesją do nowych funkcji.

Zasadnicze działania przewidziane w ramach tej inicjatywy polegają na:

(1) kompleksowej renowacji zabytkowego dworku;

(2) zakupie wyposażenia do punktu informacji turystycznej i urządzenie centrum edukacji przyrodniczo-kulturowej oraz

(3) urządzeniu portu kajakowego i jednogwiazdkowego kempingu dla turystów na posesji przy dworku.

W efekcie odnowiona i utworzona nowa infrastruktura służyć będzie lokalnej społeczności oraz turystom.

Rezultatami inicjatywy będą:

(1) świetlica środowiskowa w dworku dla społeczności lokalnej jako miejsce integracji mieszkańców Kośmina i kreowania lokalnych inicjatyw;

(2) całoroczny punkt informacji turystycznej w dworku;

(3) centrum edukacji przyrodniczo-kulturowej w dworku promujące walory przyrodnicze i dziedzictwo historyczno-kulturowe pradoliny Wieprza adresowane do mieszkańców Lubelszczyzny i do turystów;

(4) siedziba i biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” – instytucji, której działania ukierunkowane są na rozwój gospodarki w lokalnych społecznościach i pomoc lokalnym podmiotom;

(5) centralna przystań kajakowa w dolnej części rzeki Wieprz oraz jednogwiazdkowy kemping przy dworku (ze 196 miejscami noclegowymi na polu namiotowym i w miejscu na kampery i przyczepy kempingowe).

Obecnie Gminie Żyrzyn udało się już zakończyć prace budowlane w zabytkowym dworku o powierzchni użytkowej około 800 m² wraz z rekonstrukcją polichromii Jerzego Kossaka.

LGD „Zielony Pierścień” urządziła w holu wejściowym dworku punkt informacji turystycznej, a na posesji przygotowuje przystań dla kajakarzy oraz kemping.

Wszystkie prace mają być zakończone do końca pierwszego półrocza 2015 r.

ipp  ipp  ipp

 

ipp   ipp

 

ipp   ipp

 

ipp  ipp  ipp

 

ipp   ipp

ipp  pomost_dla_kajakarzy  pomost_dla_kajakarzy_2

 

Inicjatywa międzysektorowa LGD „Zielony Pierścień”