„OPRACOWANIE PRZEWODNIKA PO SZLAKACH ROWEROWYCH GMINY RYKI I ATRAKCJACH SĄSIEDNICH GMIN ORAZ OZNAKOWANIA ŁĄCZNIKÓW ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GMINIE RYKI”

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Gminy Ryki powstało w 2011 roku z inicjatywy radnych Elżbiety Kuchnio, Stanisławy Beczek, Doroty Wesołek, Romana Szafranka i Dariusza Piwońskiego. Na prezesa Stowarzyszenia został wybrany Roman Szafranek. Za swój podstawowy cel przyjęło rozwój życia kulturalnego i sportowego w gminie i powiecie ryckim, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie ekologii i zdrowego trybu życia itp.
W ramach działań podjętych dotychczas udało się pozyskać środki na wytyczenie ponad 50 km ścieżek rowerowych wraz z pełną infrastrukturą, zorganizować rajd rowerowy, zorganizować 2 edycje rajdu samochodów terenowych Ryki 4×4, zakupić kajaki i promować spływy Wieprzem na terenie powiatu ryckiego. Stowarzyszenie gościło także dwukrotnie grupy pasjonatów jazdy samochodami terenowymi z Holandii i Belgii promując miasto, gminę i powiat rycki. W okresie zimowym, stowarzyszenie zorganizowało wyjazdy do Rąblowa na naukę jazdy na nartach.

DSCF8609

DSCF8581  DSCF4927

2014-06-28 15.48.23

 

W ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie przewodnika po szlakach rowerowych Gminy Ryki  (…)” – Stowarzyszenie planuje wykonie następujących działań:

1 – Ustalenie miejsc, w których zostaną umieszczone znaki i mapy kierujące ze Szlaków Integracji Społecznej na sąsiednie szlaki, w tym konsultacje z władzami sąsiednich gmin.

2- Ustalenie miejsc w sąsiednich gminach, do których mogą być kierowani turyści zeSzlaków Integracji Społecznej.

3- Zaprojektowanie map i znaków.

4- Montaż znaków, map na szlakach.

5- Wykonanie zdjęć po montażu, celem zamieszczenia ich w przewodniku.

6- Zaprojektowanie przewodnika po szlakach rowerowych Gminy Ryki, a w szczególności:

* zebranie materiałów do przewodnika, w tym nawiązanie współpracy z jednostkami podległymi urzędowi miasta w Rykach oraz z jednostkami innych – sąsiednich gmin;

* nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami projektu w zakresie zagadnień zawartych w umowach partnerskich;

* rozplanowanie na 30 stronach zawartości przewodnika;

* podział na rozdziały;

* dobór informacji do poszczególnych rozdziałów;

* dobór zdjęć do poszczególnych części przewodnika;

* wykonanie podpisów do zdjęć;napisanie wstępu i zakończenia do przewodnika;

7- Zaprojektowanie okładek i dobór materiału do fizycznego wykonania przewodnika, sprawdzenie merytoryczne i formalne, korekty.

8- Wydruk przewodnika, składanie, kontrola wykonania.

9- Przygotowanie do dystrybucji.

10- Dystrybucja przewodnika, zbieranie opinii o wykonanym działaniu.

 

W załączeniu zdjęcia niektórych punktów szklaku rowerowego, które znajdą się w opracowywanym przewodniku, który powstaje w ramach realizowanej inicjatywy międzysektorowej…

DSCF0094   DSCF0113  DSC_1506

DSCF0081  DSC_1490  DSCF0084